SAVREMENO OPREMLJENA ODINACIJA SA OFTALMOLOŠKIM UREĐAJIMA I SREDSTVIMA NAJNOVIJE GENERACIJE

SLT - ELLEX

OCT - RTVue RT-100

KVP - Humphrey Visual Field Perimeter