OCT - OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA

OCT je savremena, neinvazivna, komforna metoda snimanja mrežnjače i vidnog živca koja pruža značajnu pomoć u dijagnozi i praćenju bolesti žute mrlje, mrežnjače i očnog nerva. Aparat registruje intenzitet zraka svetlosti koji se reflektuje od različitih slojeva mrežnjače, meri vreme kašnjenja eha i tako omogućava jasno sagledavanje poprečnih preseka unutrašnjih struktura tkiva visoke rezolucije.

OCT u dijagnostici glaukoma zauzima sve značajnije mesto.

  • OCT je takođe i veoma značajna metoda u cilju dijagnoze i praćenja oboljenja i stanja žute mrlje (epiretinalne membrane, ruptura makule, senilna degeneracija makule - AMD, cistoidni edem makule, centralna serozna horoidopatiija,...)

  • U cilju naročito rane dijsgnostike i praćenja glaukoma i njegove progresije, važna je kvantitativna i kvalitativna analiza parametara optičkog diska, analiza retinalnih nervnih vlakana (RNFL) i posebno stanje ganglijskog ćelijskog kompleksa u području žute mrlje (GCC)

Aparat omogućava i kvantitativnu i kvalitativnu analizu parametara komornog ugla, što je posebno značajno u stanjima kada nije moguće izvršiti klasičnu gonioskopiju.