SLT ( Selektivna laserska trabekuloplastika ) - nežna alternativa za terapiju glaukoma

Šta je SLT? 

Jednostavna, visoko efikasna laserska procedura kojom se smanjuje intraokularni pritisak. Obavlja se u našoj oftalmološkoj ordinaciji i uobičajeno ne traje duže od nekoliko minuta.

Kako radi? 

SLT koristi kratke pulseve niske svetlosne energije i cilja melanin ili pigment specifičnih ćelija obolelog oka. Odgovoran je da pokrene prirodni isceliteljski mehanizam organizma da obnovi te ćelije. Ovaj obnavljajući proces omogućava drenažu i smanjuje intraokularni pritisak. Okolne nepigmentovane ćelije kao i ostale strukture oka ostaju nedirnute i neoštećene.

Da li SLT boli?

SLT je bezbolan i nema štetnih efekata oko kojih treba brinuti.

Šta se događa tokom procedure?

Pre tretmana ukapavaju se kapi da pripreme oko i obezbede blagu anesteziju. Lagani impulsi svetla se šalju kroz specijalno dizajnirani mikroskop. Ceo proces traje samo par minuta. Kada je završeno, lekar tretira Vaše oko anti-inflamantornim kapima za oči. Jedan do tri dana posle procedure Vaš intraokularni pritisak bi trebalo bitno da se smanji nakon čega će biti potrebne periodične kontrole tretiranog oka.

Koliko često sme da se koristi SLT?

SLT je nežan, netoplotni, neinvazivni postupak i dozvoljava da se procedure ponavljaju ako je potrebno. Prethodno primenjivani ponovljeni tretmani u laserskoj terapiji su bili ili izuzetno ograničeni ili neizvodljivi.

Pacijenti koji pripadaju bilo kojoj grupi od navedenih kategorija mogu da računaju na SLT:

  • osobe sa primarno otvorenim uglom, pseudoeksfolijativnim sindromom ili pigmentnim glaukomom (ukoliko niste sigurni da li pripadate ovoj grupi, kontaktirajte nas)

  • osobe koje su trenutno pod anti glaukomatoznom terapijom i žele da je kombinuju sa SLT-om

  • osobe koje imaju finansijska ili druga ograničenja

  • osobe koje su netolerantne na lekove i terapiju za glaukom ili imaju poteškoća sa primenom propisane terapije

  • u slučajevima kada postoji istorija neuspelih ALT tretmana (argon laser)

  • pacijenti kojima je specijalista oftalmologije preporučio SLT tretman kao optimalno rešenje

Šta u slučaju da SLT ne deluje na pacijenta?

SLT snižava intraokularni pritisak u proseku za 25% u odnosu na početne vrednosti IOP-a, u 75%-85% tretiranih pacijenata. Za one koji ne reaguju na druge forme tretmana uključujući i tradicionalnu medikamentoznu terapiju može biti visoko efikasan.