TESTOVI ZA ISPITIVANJE SUVOG OKA

Suvo oko – Keratoconjuctivitis Sicca je hrončini nedostatak vlaženja oka sa subjektivnim osećajem suvoće, grebanja, žarenja i peckanja u očima.

 

  Uzroci su mnogobrojni

 • kod osoba vezanih za duži rad za računarom

 • nakon nekih hirurških intervencija na očima.

 • u sklopu normalnog procesa starenja posebno kod žena u menopauzi

 • u sklopu nekih sistemskih bolesti i avitamoniza

 • tokom korišćenja lokalno aplikovanih kapljica u oko ili uzimanja nekih lekova sistemski (antihistaminici, antidepresivi, kontraceptivi)

 • kao posledica nepovoljnih uslova spoljašnje sredine

 • bolesti suzne žlezde

 • bolesti kapaka

   

  Schirmer-ov test je jedan od najpraktičnijih testova za utvrđivanje količine izlučenih suza. Test je jednostavan za izvođenje, a njime se određuje količina vodenog sloja prekornealnog suznog filma.

TBUT test meri stabilnost suznog filma, odnosno vreme prskanja prekornealnog suznog filma.