TONOMETRIJA

Tonometrija predstavlja merenje visine intraokularnog pritiska.

 

  Aplanaciona tonometrija
  je jedino priznata, najpreciznija metoda zasnovana na sili koja je neophodna da bi se zaravnila rožnjača ili na stepenu identacije (udubljenja) rožnjače prouzrokovanog konstantnom silom.

   

  Impresiona tonometrija
  je zastarela i danas retko u upotrebi, ali je jednostavna i bez potrebe za korišćenjem biomikroskopa.

  Pneumotonometrija
  bezkontaktna metoda zasnovana na principu aplanacije rožnjače
  upotrebom mlaza vazduha, ne daje uvek precizne podatke, ali je korisna za screening kao i kod pacijenata alergičnih na lokalni anestetik.